Bygg behöver rätt kompetens för att klara klimatomställningen | Byggföretagen

Bygg behöver rätt kompetens för att klara klimatomställningen

Endast tre av tio företag inom bygg uppger att man helt och hållet, eller i hög grad, har den kompetens som krävs för att möta klimatomställningen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Byggföretagen jobbar för att kunskaper om klimatomställning, hållbart byggande, återbruk, energianvändning samt transporter ska ingå i alla utbildningar, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Enligt företagen inom bygg som har besvarat enkäten är de tre främsta orsakerna till rekryteringssvårigheter brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, brist på personer med rätt engagemang och brist på personer med rätt utbildning.

– Våra medlemsföretag har ambitiösa mål och vill bidra till Sveriges omställning men det kräver tillgång till personal. Byggföretagen delar bilden om att det krävs rätt kompetens för att klara klimatomställningarna, säger Elin Kebert.

Rundabordssamtal om klimatkompetens

För att möta behovet av ökad klimatkompetens bjuder Byggföretagen den 26 mars in medlemsföretag till ett rundabordssamtal om vilka kompetenser som behöver prioriteras.

– Branschen befinner sig i ett tufft läge. Många företag jobbar för att kunna behålla personal och samtidigt utvecklas för att vara redo när det vänder. Det vill Byggföretagen som arbetsgivarorganisation stötta på alla sätt, säger Elin Kebert.

Här kan du anmäla dig till rundabords-samtalet om klimatkompetens