Emma Bonnevier tar över ansvaret för färdplanen | Byggföretagen

Emma Bonnevier tar över ansvaret för färdplanen

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, tillträder en utökad tjänst och tar över det formella ansvaret för Byggföretagens framdrift av färdplanen för fossilfri konkurrenskraft 2045.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

I februari lämnade byggsektorn över en uppgraderad färdplan till regeringen. I den preciserar bygg- och anläggningssektorn 14 politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

– Det Byggföretagen gör inom klimatomställning handlar om att stötta medlemsföretagen så att kunskap, resultat och verktyg är tillgängliga, inte minst för våra små och medelstora medlemmar. Den uppgraderade färdplanen är en viktig milstolpe som involverat många i branschen och som vi även framgent lägger stort fokus på, säger Emma Bonnevier.

Den gröna omställningen påverkar alla delar av bygg- och anläggningsbranschen och klimatomställning är ett av Byggföretagens fem prioriterade fokusområden.

– Emma Bonnevier är vår klimatpolitiska expert och driver arbetet med klimatomställningen. Att hon nu även axlar ansvaret för framdriften av färdplanen ger ökad styrka, kompetens och tydlighet för våra medlemmar och samarbetspartners, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor togs fram 2018. Emma Bonneviers utökade ansvarsområde träder i kraft med omedelbar verkan.

Här kan du läsa mer om Färdplan för fossilfri konkurrenskraft