Riksdagsseminarium om bristen på yrkesutbildning | Byggföretagen

Riksdagsseminarium om bristen på yrkes­utbildning

Riksdagsledamöterna Oliver Rosengren (M) och Sofia Amloh (S) bjuder 19/3 in till seminarium om bristen på yrkesutbildningar. Där presenteras ett utkast av den nya rapporten ”Vi håller ställningarna” om hur kompetensförsörjningen till yrken som ställningsbyggare och takmontör kan förbättras.

Publicerad:

Det behövs fler som gör jobbet.

– Sverige har 480 000 arbetslösa och samtidigt 200 000 lediga jobb. Var tredje utbildningsplats inom yrkesvux är tom. Vi har under lång tid haft ett för stelbent system och för låga krav på arbetslösa utan utbildning att utbilda sig till arbete, säger Oliver Rosengren (M).

Samtidigt som Sverige har en hög långtidsarbetslöshet ser en majoritet av Byggföretagens medlemsföretag bristen på rätt utbildad arbetskraft som ett hinder för expansion.

– Tillgången på yrkesutbildningar är grundläggande för att klara av kompetensbristen, säger Sofia Amloh (S).

Medverkar på seminariet gör även Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Vi behöver bli fler som gör jobbet. Därför behövs också fler vägar in i branschen, säger Elin Kebert.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens arbete med kompetensförsörjning