Delegation från Byggföretagen på besök i Bryssel | Byggföretagen

Delegation från Bygg­företagen på besök i Bryssel

Byggföretagens EU-samordningsgrupp på plats för att diskutera läget inför valet till Europaparlamentet.

Publicerad:

Mats Åkerlind, Lars Tullstedt, Jenny Crawford, Sofie Wilhelmsson, Fredrik Isaksson och Julia Berglund.

– Syftet med våra möten vara att diskutera läget inför EU-valet, politiska prioriteringar för den kommande mandatperioden, informera om våra egna prioriteringar och att lägga grunden för vårt kommande påverkansarbete, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Samordningsgruppen hade möte med byggbranschens europeiska samarbetsorganisation, FIEC, och besökte Sveriges ständiga representation i Bryssel. Samordningsgruppen briefades även om Svenskt Näringslivs arbete inför EU-valet och träffade politiska tjänstemän.

– Det är omöjligt att överskatta vilken betydelse den inre marknaden har haft och har för Sveriges ekonomi, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Europaparlamentsvalet i Sverige äger rum den 9 juni.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens prioriterade frågor på EU-nivå.