Nu har 100 företag och andra aktörer skrivit under färdplanen | Byggföretagen

Nu har 100 företag och andra aktörer skrivit under färdplanen

Antalet företag och aktörer som undertecknat bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft har passerat 100.

Publicerad:

Fler aktörer ansluter sig till Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

– Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Nu passeras ännu en milstolpe i färdplansarbetet. Det hundrade företaget att ansluta sig till färdplanen var Bygg & Konsult i väst AB. Det är fullt möjligt att gå före i klimatomställningen, även för små och medelstora företag, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft togs fram 2018. Den uppgraderas i februari 2024 med 14 preciserade politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om netto-noll-utsläpp. Bygg- och anläggningssektorn vill bland annat se gemensamma gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader samt åtaganden som de underskrivande företagen själva gör för att genomföra klimatomställningen.

– Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand. Byggföretagen lägger stort fokus på att stötta våra medlemsföretag så att kunskap, resultat och verktyg finns tillgängliga under klimatomställningen, inte minst för våra små och medelstora medlemmar, säger Emma Bonnevier.

Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket.

Här kan du läsa mer om Färdplanen och hur du ansluter ditt företag