Succé för årets Bygg- och utvecklingsbench | Byggföretagen

Succé för årets Bygg- och utvecklingsbench

Förra veckan hölls för åttonde gången Bygg- och utvecklingsbenchen i Göteborg. På plats fanns 160 representanter från byggföretag, fastighetsägare och kommuner.

Publicerad:

Historikern Gunnar Wetterberg var en av talarna på årets Bygg- och utvecklingsbench.

– Det var fantastisk stämning! Det blev mingel och nätverkande, spännande diskussioner under rundabordssamtalen och så fick vi lyssna till intressanta dragningar – bland annat om hur konjunkturläget ser ut på nationell respektive lokal nivå och vilka åtgärder som behövs för att hålla igång bostadsbyggandet, säger Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst.

Bygg- och utvecklingsbenchen arrangeras årligen av Byggföretagen, Fastighetsägarna GFR och Göteborgsregionen GR i syfte att skapa en mötesplats för benchmarking och nätverkande inom bygg och fastighet.