Byggföretagen avstyrker förslag om höjt lönegolv | Byggföretagen

Bygg­företagen avstyrker förslag om höjt lönegolv

Byggföretagen avstyrker regeringens förslag om en höjning av lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från 80 till 100 procent av medianlönen.

Publicerad:

Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Minimilöner bör inte införas i Sverige, oavsett om det rör tredjelandsmedborgare eller arbetstagare i övrigt. Lönebildningen sker genom förhandling mellan parterna, säger Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är ett höjt lönegolv inte heller ett effektivt sätt att bekämpa arbetslivskriminalitet.

– Om syftet är att minska risken för arbetslivskriminalitet och utnyttjande av låga löner, kan systemet förslagsvis utformas så att anställning enbart beviljas hos företag med kollektivavtal, eller enligt branschpraxis. Det krävs även en bättre uppföljning av rådande lagstiftning för att komma till bukt med att personer utnyttjas på arbetsmarknaden, säger Siri Hallberg Björklund.

Byggföretagen anser att lönekravet bland annat är behäftat med följande risker:

  • Det riskerar att kringskära den svenska modellen.
  • Det är inte anpassat till bygg- och anläggningssektorns kollektiva lönesättningar byggbranschen. Därmed riskerar kravet att bli lönedrivande.
  • Lönekravet hotar bygg- och anläggningssektorns kompetensförsörjning. Det gäller inte minst för den gröna omställningen i Norrland där behovet av arbetskraft är så stort att det inte kan tillgodoses av arbetskraft från Sverige.

Här kan du läsa hela yttrandet