”Nu tar vi avstamp inför Avtal 2025” | Byggföretagen

”Nu tar vi avstamp inför Avtal 2025”

Hallå där, Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, som börjat förberedelserna inför avtalsrörelsen 2025.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Hur går förberedelserna inför Avtal 2025?

– Avtal 2023 var i mångt och mycket en framgångsrik avtalsrörelse. Nu tar vi avstamp inför Avtal 2025 genom återkoppling i våra LOA-grupper. LOA-grupperna har också börjat samlat in nya yrkanden. Detta arbete ska vara klart innan sommaren. 

Vad kan vi förvänta oss av Avtal 2025?

– Det är fortfarande tuffa tider i bygg- och anläggningsbranschen. Vi ser till exempel att nästan 600 byggföretag gick i konkurs under första kvartalet 2024. Känslan inför Avtal 2025 är att vår fackliga motpart Byggnads ändå kommer att sätta stort fokus på lönenivåerna. Det finns även en risk i att börja ifrågasätta industrins förmåga att sätta märket.

Vilka frågor är mer aktuella?

– Tyvärr ser vi en viss klangbotten i ökade krav på begränsade UE-led. Det är att vilja backa utvecklingen flera decennier. Samtidigt som antalet entreprenörer har fördubblats har antalet olyckor minskat och produktiviteten på arbetsplatserna ökat. Moment som till exempel ställningsbygg och rivning är för farliga för att inte utföras av specialister. 

Det är också viktigt för Byggföretagen att försvara lönetilläggen och den flexiblare tidskorridoren – som gör ett jobb inom bygg lättare att kombinera med familjeliv. 

Här kan du läsa mer om attraktiva kollektivavtal