Ny kampanj ska förbättra in- och utloggningen | Byggföretagen

Ny kampanj ska förbättra in- och utloggningen

Ett enkelt sätt att snabbt öka säkerheten på landets byggarbetsplatser är att förbättra in- och utloggningen. Det var ett av resultaten från Byggföretagens kontroll av byggarbetsplatser 2023. Därför startar nu Byggföretagen en kampanj för att förbättra in- och utloggningen på landets byggarbetsplatser.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led. Som en del i det startar vi nu den här kampanjen för att få fler att logga in och ut korrekt, säger Johan Flodin, nationell samordnare sund konkurrens på Byggföretagen.

I kampanjen lyfts tre konkreta tips till de som är ansvariga för personalliggaren på en byggarbetsplats.

– Det är vanligt att felaktiga loggningar beror på felinställd teknisk utrustning i grindar, boddörrar eller snurrportar. Se över utrustningen i början av ett projekt, och efter större justeringar av utrustningen.

Påminn alla på byggarbetsplatsen att de ska komma ihåg att logga ut. Det är vanligare att det loggas in än loggas ut

– Påminn för alla underentreprenörer att de behöver prata med sina anställda om de ska logga in och ut korrekt.

Det var våren 2023 som Byggföretagen genomförde Sveriges överlägset största kontroll av byggarbetsplatser. Undersökningen bestod av såväl fysiska arbetsplatskontroller som digital arbetsplatsanalys, och visade att motsvarande 82 procent av samtliga kontrollerade loggade in och ut korrekt.

Kontrollerna gjordes av ett oberoende säkerhetsföretag.

Ta del av hela arbetsplatskontrollen här.