Byggbranschen kritiska mot Konkurrensverkets förslag om ÄTA-bestämmelserna | Byggföretagen

Byggbranschen kritiska mot Konkurrensverkets förslag om ÄTA-bestämmelserna

Konkurrensverkets bedömning att ÄTA-bestämmelserna i AB 04 inte uppfyller kraven på en ändringsbestämmelse enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får kritik av byggbranschen. Förslaget riskerar att leda till ökade kostnader och försämrad konkurrens då förutsebarheten i upphandlingar riskerar att minska, konstaterar Byggföretagen.

Publicerad:

Det var i början av maj som Konkurrensverket kom med ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Konkurrensverkets bedömning kan leda till att en ändring av ett kontrakt enbart med hänvisning till ÄTA-bestämmelserna anses vara en otillåten direktupphandling.

Men Byggföretagen är kritiska mot Konkurrensverkets förslag. ”Byggföretagen ifrågasätter behovet och lämpligheten av ett generellt ställningstagande avseende ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Byggföretagens uppfattning är att förslaget ur ett samhällsekonomiskt perspektiv riskerar att leda till ökade kostnader och försämrad konkurrens då förutsebarheten i upphandlingar riskerar att minska. Det skulle inte vara till gagn vare sig för det allmänna eller marknadens aktörer”, konstaterar Byggföretagen i sitt yttrande, som får stöd i sin kritik av ett stort antal aktörer, som representerar både beställare och entreprenörer.

Konkurrensverkets förslag

Byggföretagens yttrande

Konkurrensverket har i ytterligare ett förslag till ställningstagande bedömt att det strider mot LOU att i upphandlingsdokument hänvisa till standardavtal och standarder som inte finns tillgängliga kostnadsfritt. Byggföretagens uppfattning är att förslaget behöver utredas vidare då det riskerar att leda till ökad administration, praktiska problem samt ökade kostnader. Byggföretagen ser en risk att förslaget leder till minskad användning av standarder vilket kan påverka förutsebarheten och möjligheterna till konkurrens.

Konkurrensverket om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Byggföretagens yttrande på ovanstående