Äldre standardavtal | Byggföretagen

Äldre standardavtal

ABS 09 – Allmänna Bestämmelser för småentreprenader, där enskild konsument är beställare

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.
Ladda ner

This form, including annexes that pertain to alterations and additional work, concerns the construction or extension of a single or dual-family dwelling, including summer cottages, that a contractor (undertaking) carries out for a purchaser (consumer). This form is established in connection with ABS 09. For repairs and remodelling activities the General Conditions in the Trades Form 09 should be used.
Download

ABT 94. Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

ABT 94 är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.
Ladda ner från Svensk byggtjänst

ABM 92 – Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

Antagna av Sveriges Byggindustriers föregångare Entreprenörföreningen och Industrins Byggmaterialgrupp.
Ladda ner
Leveransklausuler för byggbranschen. Avsedda för upphandling på AMB 92.

ABM 92 Fabriksbetong rev 1 januari 2004 – Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong

Antagna av Sveriges Byggindustrier och Svenska Fabriksbetongföreningen.
Ladda ner

ABM 92 Ballast – Branschspecifika tillägg till ABM 92 för grus- och stenmaterial

Antagna 1996 av Banverket, Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare), Grus och Makadamföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska Åkeriförbundet och Vägverket.
Ladda ner

ABM 92 VA – Branschspecifika tillägg till ABM 92 för VA material

Antagna av Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare) och Rörgrossistföreningen.
Ladda ner

ABM 92 Asfalt – Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för asfaltprodukter

Antagna av Asfaltindustrin i Sverige – AIS, Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare) och Vägverket Produktion.
Ladda ner

LÖSULL 08 – Branschspecifikt tillägg till AB-U 07 

Branschspecifika tillägg och ändringar för isoleringsentreprenader – lösfyllnad – avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07.
Ladda ner
Ladda ner bilaga

ABS 05 – Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader, där enskild konsument är beställare

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.
Ladda ner

Entreprenadkontrakt (ABS 05) – Kontraktsformulär avsett att användas i avtal avseende småhusentreprenader där enskild konsument är beställare

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.
Ladda ner

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 05) – Kontraktsformulär avsett att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten i en småhusentreprenad där ABS 05 gäller

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.
Ladda ner

ABSE 2002 – Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar

Ladda ner

RO 05 – Allmänna bestämmelser med RO-formulär, version 2 (ersätter ROT-formuläret)

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.
Ladda ner

Hantverkarformuläret 09 – Allmänna bestämmelser med formulär (ersätter RO-formuläret)

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. Läs mer. Se även ROT-klausulen och Checklista för konsumenter och byggföretag.
Ladda ner

LR06 (2015 års procenttal)

Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning.
Ladda ner

AB-U 04 – Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader

Antagna av Sveriges Byggindustrier och ett stort antal underentreprenörsföreningar.
Ladda ner

PLATT 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 04

Framtaget i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER.
Ladda ner
Ladda ner bilaga

SRAH 03 – Allmänna hyresvillkor för Rental

Ladda ner

UE 2015 – Blankett för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag enligt branschöverenskommelse om UE – MBL 38-40 §§ och avtalsvillkor

Ladda ner
Download
Är du medlem kan du även hämta UE 2015-blanketten i vår Arbetsgivarguide.

UE 2004 (version 2) Blankett för kontroll av underentreprenörer enligt branschöverenskommelse om UE – MBL 38-40 §

(leg.plikt återfinns numera i AB-U-07).
Ladda ner

PV01 – Allmänna villkor för betongpumpning

PV01 är avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump.
Ladda ner