Sund konkurrens

Vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen. Via ”kunskapsbanken” får du pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området sund konkurrens.

Kontakt

Claes Thunblad

Nationell samordnare för Sund konkurrens, tf. chef Byggbranschens Utbildningscenter

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se