Optimera och minska mängden material | Byggföretagen

Optimera och minska mängden material

Materialet står för en stor del av en byggnads eller en anläggnings totala utsläpp. Ofta görs dimensioneringen traditionellt och med säkerhetsmarginaler, vilket genererar ökad materialåtgång. Genom att minska mängden material går det att spara både pengar och klimat.

Uppdaterad:

Tips för att komma igång

Ta reda på vilka projektets stora utsläpp är och jobba aktivt med att optimera dem. I nyproduktion av hus är dessa ofta stomme, grund och fasad.

Titta på olika lösningar under projekteringen och klimatberäkna alla, så att du vet vilken lösning som ger minst utsläpp.

När du renoverar, behåll byggdelar som fortfarande är fullt användbara. Byt inte ut till nytt i onödan.

Våga testa! Börja med att optimera en del av projektet för att skala upp i nästa projekt.