Medlemsförmåner | Byggföretagen

Det här får du som medlem i Bygg­företagen

Medlems­förmåner

Kvalificerad rådgivning

Professionell hjälp med kvalificerad rådgivning inom kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor, entreprenadjuridik och affärsavtal samt arbetsmiljöfrågor.

Tillgång till standardavtal

Information om standardavtalen och tillgång till branschspecifika tillägg, kontraktsmallar samt andra informationsdokument som underlättar ditt företagande.

Full tillgång till Företagarservice

Som medlemsföretag kan du ta del av alla våra mallar, avtal, guider och hjälpmedel inom exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning energi och miljö.

Full tillgång till Arbetsgivarguiden

Vi hjälper dig att överblicka kollektivavtalen. Arbetsgivarguiden gör kollektivavtalen enklare att förstå och lättare att tillämpa för medlemsföretagen.

Tillgång till avtalat.se

Vi lotsar dig i dina försäkringslösningar. Avtalat.se ägs av Svenskt näringsliv och LO/PTK hjälper arbetsgivare och anställda i frågor om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner. Byggföretagens medlemmar har full tillgång till avtalat.se.

Rabatt på försäkring via Fora

Vi gör ditt företagande så enkelt som möjligt. Fora är den oberoende instansen som guidar företag och anställda rätt i kollektivavtalade pensions- och försäkringslösningar. Byggföretagens medlemmar har förmånliga rabatter på försäkringar via Fora valcentral.

Rabatter på utbildningar

Gå utbildningar som tar ditt företagande till nästa nivå. Byggbranschens Utbildningscenter, BUC, erbjuder kurser i bla entreprenadjuridik och ledarskap.

Förmånliga medlems­rabatter

Vi vill att du ska kunna hålla nere dina kostnader. Byggföretagens medlemmar har ett 30-tal förmånliga rabatter på t ex drivmedel, hotell och fordon.

Viktiga nyhets­uppdateringar

Vi underlättar din omvärldsbevakning. Byggföretagens nyhetsbrev hjälper dig att läsa mer om t ex kommande lagändringar och den senaste konjunkturprognosen.

Hjälp att driva branschfrågor

Vi initierar möten med politiska beslutsfattare på alla nivåer. Du kan alltid kontakta vår näringspolitiska enhet för hjälp med påverkan och opinionsbildning.

Evenemang och nätverkande

Vi ger dig möjlighet till nätverkande och gemenskap vid t ex seminarier och konferenser. Byggföretagens medlemmar är varmt välkomna till våra evenemang.