Konjunkturläget | Byggföretagen

Konjunkturläget

Det är tuffa tider i byggbranschen. Ökade materialpriser och stigande räntor har fått bostadsbyggandet att tvärnita. Här har vi samlat stöd, rådgivning och aktuella kommentarer om konjunkturen.