Välkommen till Byggföretagen KMA! | Byggföretagen

Välkommen till Bygg­företagen KMA!

Nu börjar processen att bygga ert verksamhetsledningssystem för att uppfylla kraven i certifieringsreglerna för BKMA Certifiering. På den här sidan hittar ni information på hur ni kommer i gång med inloggning till BKMA-tjänsten samt länkar till verktygen.

Checklista för dig som ska påbörja din certifiering