Hållbarhet | Byggföretagen

Hållbarhet

Vi arbetar för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Byggföretagens vision om ett hållbart samhällsbyggande inkluderar alla tre dimension: ekonomisk hållbarhet med affären i fokus, social hållbarhet med människan i fokus och ekologisk hållbarhet med miljö och klimat i fokus.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bidra till ökad social hållbarhet genom att bygga inkluderande, trygga och attraktiva samhällen och städer.

  • Bygga energieffektivt och klimatsmart inom både nyproduktion och renovering för att uppnå klimatneutralitet 2045.

  • Bidra till ekonomisk hållbarhet genom sunda affärer och konkurrens på schyssta villkor.

Det här gör Byggföretagen:

  • Lyfter fram och verkar för ökad kunskap om näringslivets och byggsektorns roll i samhällets hållbarhetsarbete.

  • Är med i nätverket Fossilfri konkurrenskraft med den gemensamma färdplanen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2045.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering för hela sektorns räkning.

Visa alla

Relaterade länkar

Agenda 2030