Hållbarhet

Vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhällsbygge. Med sund konkurrens och övertygelse om den fria rörlighetens fördelar skapar vi förutsättningar för minskad fattigdom, ökad jämlikhet och klimatneutralitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bidra till innovativa och inkluderande samhällen och städer genom resurseffektivt byggande, schyssta arbetsvillkor och attraktiva kollektivavtal grundade i öppenhet mot omvärlden.

  • Bygga energieffektivt och klimatsmart inom både nyproduktion och renovering för att uppnå klimatneutralitet 2045.

  • Bidra till ökad social hållbarhet i samhället.

Det här gör Byggföretagen:

  • Lyfter fram och verkar för ökad kunskap om näringslivets och byggsektorns roll i samhällets hållbarhetsarbete.

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering för hela sektorns räkning.

Visa alla

Mer information och kontakt

Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Agenda 2030