Miljö | Byggföretagen

Miljö

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Bygg- och anläggningssektorn använder mycket resurser och producerar mycket avfall. Det kräver medför ett stort ansvar för att effektivisera resursanvändningen och avgifta kretsloppet.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att miljöfrågorna hanteras med tydliga krav och uppföljning i all upphandling.

  • Sprida kunskap inom hållbart och klimatsmart byggande i hela värdekedjan – från tidiga skeden till rivning.

  • Påverka så att de ekologiska sambanden och den biologiska mångfalden beaktas i all planering.

Det här gör Byggföretagen:

  • Är med i nätverket Fossilfri konkurrenskraft med den gemensamma färdplanen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2045.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning för hela sektorns räkning.

  • Deltar i drift och utveckling av miljöbedömningssystemet BASTA och samverkar med övriga aktörer i arbetet med utfasning av oönskade ämnen.

Visa alla

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef

Tel: +46 8 698 58 99

tanja.rasmusson@byggforetagen.se