Miljö | Byggföretagen

Miljö

I det ekologiskt hållbara samhället används jordens resurser på̊ ett uthålligt sätt. Bygg- och anläggningssektorn använder mycket resurser och producerar mycket avfall vilket medför ansvar för att effektivisera resursanvändningen och avgifta kretsloppet. Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att miljöfrågorna hanteras med tydliga krav och uppföljning i all upphandling.

  • Sprida kunskap inom hållbart och klimatsmart byggande i hela värdekedjan – från tidiga skeden till rivning.

  • Påverka så att de ekologiska sambanden och den biologiska mångfalden beaktas i all planering.

Det här gör Byggföretagen:

  • Är med i nätverket Fossilfri konkurrenskraft med den gemensamma färdplanen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2045.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning för hela sektorns räkning.

  • Deltar i drift och utveckling av miljöbedömningssystemet BASTA och samverkar med övriga aktörer i arbetet med utfasning av oönskade ämnen.

Visa alla
Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se