Miljö

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Bygg- och anläggningssektorn använder drygt 40 procent av samhällets resurser och ger upphov till lika stor andel av avfallet. Det medför ett stort ansvar för att effektivisera resursanvändningen och avgifta kretsloppet.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att miljöfrågorna hanteras med tydliga krav och uppföljning i all upphandling.

  • Sprida kunskap inom hållbart och klimatsmart byggande i hela värdekedjan – från tidiga skeden till rivning.

  • Påverka så att de ekologiska sambanden och den biologiska mångfalden beaktas i all planering.

Det här gör Byggföretagen:

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning för hela sektorns räkning.

  • Deltar i drift och utveckling av miljöbedömningssystemet BASTA och samverkar med övriga aktörer i arbetet med utfasning av oönskade ämnen.

Visa alla

Mer information och kontakt

Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se