De är finalisterna till Årets byggkvinna 2021 | Byggföretagen

De är finalisterna till Årets byggkvinna 2021

Nu är det beslutat vilka som går till final i priset Årets byggkvinna, som delas ut för första gången i år. Priset syftar till att uppmärksamma kvinnliga förebilder som bidrar till en mer inkluderande och jämställd byggbransch.

Publicerad:

Finalisterna i Årets byggkvinna 2021. Från vänster: Stephanie Olsson, lagbas, Veidekke - Emilia Carlman, produktionschef, NCC - Emmalena Andersson, byggchef, Plåtslageri1

Finalisterna valdes noggrant ut av en jury bestående av erfarna branschföreträdare och konkurrensen var tuff mellan de 266 nomineringar som hade skickats in.

De tre finalisterna i Årets byggkvinna 2021 är:

Stephanie Olsson, lagbas, Veidekke
Juryns motivering: Stephanie är en driven snickare som bidrar till att utveckla branschen i flera olika led. Med hennes olika uppdrag som lagbas och styrelserepresentant bidrar hon till att flytta positioner framåt inom sektorn. Med en gedigen bakgrund från branschen banar hon vägen för nya snickare och yrkesarbetare. Hon bidrar till en mer mångfaldig och inkluderande sektor, där hon även skapar ett schysst arbetsklimat.

Emilia Carlman, produktionschef, NCC
Juryns motivering: Emilia driver branschen framåt med ett stort mod och engagemang. Hon är en inkluderande ledare som aktivt arbetar för att inspirera fler kvinnor till sektorn samtidigt som hon arbetar med att bibehålla talangerna i branschen. Genom hennes arbete bidrar hon till en mer inkluderande och jämställd byggsektor, där hon tar fram nya lösningar och initiativ för att få fler att hitta till branschen.

Emmalena Andersson, byggchef, Plåtslageri1
Juryns motivering: Emmalena har i sin roll som plåtslagare och byggchef bidragit till en bättre arbetsmiljö på såväl plåtföretaget hon är verksam inom som branschen. Hon arbetar med viktiga områden som psykosocial hälsa, mobbing och trakasserier för att skapa en bättre bransch. Utöver det arbetar hon nära utbildningsorganisationer för att säkra kompetensen för branschen.

Mellan den 13-19 april kan alla som vill rösta på sin finalist. ”Folkets röst” blir en av sju juryröster och vinnaren tillkännages på ett digitalt event den 23 april, då alla är välkomna att delta. Läs mer om priset, finalisterna, röstningen och digitala sändningen.

Om Årets byggkvinna
Priset Årets byggkvinna är ett samarbete mellan Byggföretagen och medgrundaren Sandra Mobaraki, även kallad Byggsandra, som tillsammans vill verka för att uppmärksamma kvinnliga förebilder i byggbranschen.

Jurydeltagare
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Sandra ’Byggsandra’ Mobaraki
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna
Valle Karlsson, förbundsordförande SEKO
Jonas Steen, ordförande SME-utskottet och ledamot förbundsstyrelsen, Byggföretagen samt vd F O Peterson & Söner
Folkets röst