Så arbetar byggbranschen för att bli mer hållbar | Byggföretagen

Så arbetar byggbranschen för att bli mer hållbar

Nu ökar bygg- och anläggningsföretagen takten i arbetet med att uppnå en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bransch. Ett av de viktigaste verktygen är den färdplan som nu håller på att implementeras. Som ett led i arbetet har Byggföretagen även miljödiplomerats enligt standarden Svensk Miljöbas.

Publicerad:

– Det handlar om att ta ansvar för människor, miljö och samhälle och skapa förutsättningar för hållbara affärer. Som ett led i detta är Byggföretagen nu miljödiplomerade, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen

Anna lyfter fram tre exempel på vad som redan görs för att utveckla byggbranschen:

  • Klimatdeklarationer. Från januari 2022 blir det ett lagstadgat krav att genomföra klimatdeklarationer i byggprocessen. Arbetet har redan implanterats på många håll.
  • Miljöcertifiering. Byggnader analyseras utifrån bland annat energianvändning, innemiljö och material.
  • Återbruk av material. Tegel, fönster, betongelement, krossmaterial går att återanvända, både inom husbyggnad och anläggning.

Läs mer om Byggföretagens miljödiplomering
Läs mer här om hur Byggföretagen arbetar för en mer hållbar bransch
Läs mer om Färdplan 2045