Efterlängtat budgetförslag från regeringen om yrkesutbildning | Byggföretagen

Efterlängtat budgetförslag från regeringen om yrkes­utbildning

Tisdagen den sjunde september presenterade regeringen sitt budgetförslag för utbildning och omställning, som kan underlätta för fler att gå en byggutbildning och få jobb. Elin Kebert, Byggföretagens expert på kompetensförsörjning, välkomnar förslagen, men saknar satsningar på yrkeshögskoleplatser.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Av budgetförslagets 8 miljarder ska 33 miljoner förbättra kompetensförsörjningen genom planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Det välkomnas av Byggföretagen som under lång tid har lobbat för att utbudet av utbildningsplatser ska matcha arbetsmarknaden och medlemsföretagens kompetensbrist.

– Vi ser framemot de konkreta förslag som regeringen ska lämna till riksdagen. Det är inte bara en fråga om att alla som vill ska få en möjlighet att läsa en byggutbildning utan det är lika viktigt att utbildningarna är attraktiva, för såväl unga som vuxna.

Bygg- och anläggningsprogrammet behöver moderniseras

Tillsammans med andra organisationer lämnade Byggföretagen remissvar med förslag på konkreta åtgärder till Lars Stjernkvists utredning Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2019). Utredningen visade på konsekvenserna av dagens gymnasieskola, där många elever som gått teoretiska program går ut i arbetslöshet samtidigt som platserna på vuxenutbildning är för få.

– Bygg- och anläggningsprogrammet behöver moderniseras för att det ska bli mer attraktivt för unga. Alla som vill ska till exempel kunna få högskolebehörighet och bättre studievägledning. Programmet måste även spegla en modern byggbransch och rusta för att Sverige ska kunna möta klimatomställningarna, digitalisering och teknisk utveckling.

Fler platser till yrkeshögskolan saknas i budgetförslaget

– Vi saknar en satsning på fler platser till yrkeshögskolan, som utbildar efterfrågade yrkesroller som arbetsledare, mätningstekniker, bantekniker, anläggningsingenjör med flera. Det finns ett stort och ökande intresse av att yrkesväxla till byggbranschen, inte minst bland kvinnor.

Regeringens pressmeddelande: 8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen

Gymnasieskolan och Komvux möter inte Sveriges behov
Bygg- och anläggningsprogrammet, lönsamt för unga och samhället

Utredning: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Remissvar: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Elin Kebert

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 23

elin.kebert@byggforetagen.se