Byggföretagen informerade om cementkrisen på M-stämman | Byggföretagen

Bygg­företagen informerade om cementkrisen på M-stämman

Cementkrisen stod i fokus när Byggföretagen besökte Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg.

Publicerad:

Moderaternas arbetsstämma fick besök av Byggföretagen.

Cementkrisen sätter agendan på högsta politiska nivå. Intresset för att diskutera betydelsen av en pålitlig råvaruförsörjning var stort på Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg.

– Byggföretagen kan inte nog betona konsekvenserna för bygg- och anläggningsbranschen vid ett produktionsstopp för Cementas kalkbrytning i Slite. Det har funnits en känsla inom politiken att Cementa är ”too big to fail” – men allt fler förstår att cementkrisen är ett nationellt krisläge, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Kvotering av cement

Förra veckan meddelade Cementa att man förbereder för kvotering av cement till bygg- och anläggningsbranschen. Nästa steg i den politiska processen är ett formellt regeringsbeslut kring den tillfälliga lag som möjliggör för Cementa att bryta kalk efter den 31 oktober. Därefter väntar juridiska överklaganden och möjlig inhibering.

– Bygg- och anläggningsbranschen verkar inte i ett vakuum. Vi är en del av det industriella kretslopp där varje del är beroende av varandra. Byggföretagens medlemmar behöver tryggheten som en nationell råvarutillgång skapar. En genomtänkt industristrategi baseras inte på tillfälliga lagändringar och andra former av politiska brandkårsutryckningar, säger Tanja Rasmusson.

Inför valet kommer Byggföretagen presentera en ny näringspolitisk agenda som tar ett bredare grepp om reformbehovet inom samhällsbyggnadssektorn. Även denna delades ut till intresserade ombud.

Frågor och svar om cementkrisen

Samlad information om cementkrisen – dag för dag