Christine är ny specialist inom innovation och hållbarhet i väst | Byggföretagen

Christine är ny specialist inom innovation och hållbarhet i väst

Hon arbetar sedan en månad tillbaka på Byggföretagen i väst med innovation och hållbarhetsfrågor. Läs Christines tips om hur man minskar företagets klimatpåverkan!

Publicerad:

Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Varför är hållbarhetsarbetet viktigt för byggbranschen?

Hållbarhet kommer bli en överlevnadsfråga framöver. Allt fler inser att man kan bidra till klimatomställningen och ändå göra en god affär. Genom att jobba med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet skapar man värde inte bara för samhället utan stärker även sitt eget företag.

Hur kan man som byggföretag arbeta för att minska sin klimatpåverkan?

  • Ha koll på materialåtgången – använd inte mer än vad du behöver.
  • Återbruka mera. Läs mer i vår handbok om återbruk.

Byggutmaning: Återbruk. Handbok för dig som vill återbruka mera.

  • Minska användningen av fossila drivmedel för transporter och maskiner.
  • Minimera energiförbrukningen och arbeta med att energieffektivisera byggproduktionen. På LÅGAN:s event den 23 november kan du få mer kunskap kring detta.
  • Minimera avfallet och hantera det på rätt sätt. Läs mer i våra riktlinjer för avfallshantering.