Höjda krav på återbruk i Göteborg | Byggföretagen

Höjda krav på återbruk i Göteborg

Återbruk blir förstahandsvalet för kommunala fastighetsägare i Göteborg. ”Våra medlemsföretag behöver förbereda sig på att det kommer ökade krav kring återbruk framöver” säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet i väst.

Publicerad:

Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Förhoppningen är att i snabb takt och i stor skala etablera en marknad för återbruk i Göteborg. Tillsammans med ett 40-tal offentliga och privata fastighetsägare har Göteborg Stad tecknat en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande, som ett led i att öka omställningstakten mot ett klimatneutralt byggande. För kommunala fastighetsägare ska återbruk bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation framöver.

Vad innebär detta för medlemsföretag i Göteborgsregionen?

– Denna satsning betyder att det kommer ställas högre krav på våra medlemsföretag i Göteborg framöver. Det kan handla om att ta hand om material som kan återbrukas vid rivningar och att använda mer återbrukat material i projekten. Det gäller också att titta på demonterbarheten av projektet redan innan vi bygger, för att inte hindra återbruk av material på lång sikt.

Vill du lära dig mer om återbruk? Läs vår handbok.

Byggutmaning Återbruk: handbok för dig som vill återbruka mera.

Bli inspirerad av ett annat medlemsföretags arbete med återbruk.