För konsumenter som ska anlita en hantverkare | Byggföretagen

För konsumenter som ska anlita en hantverkare

För många är uppförande av ett småhus eller en omfattande köks- eller badrumsrenovering en av de största affärer man gör i sitt liv. Även om konsumenttjänstlagen alltid ger dig som konsument ett grundläggande juridiskt skydd finns det mycket att tänka på och kolla upp innan du kan sätta igång. På den här sidan har vi samlat information som hjälper dig att hitta rätt hantverkare och få ett bra slutresultat.

Ett tydligt avtal ökar möjligheten till ett smidigt samarbete och ett bra slutresultat. Tillsammans med Konsumentverket samt andra bransch- och intresseorganisationer har vi därför tagit fram standardavtal och kontraktsformulär som du med fördel kan använda när det är dags att ingå avtal. Även dessa dokument hittar du på denna sida.

Checklista

Använd checklistan för att få allmänna goda råd samt information om vad du bör tänka på och kontrollera innan du ingår avtal med en hantverkare.

Välj en en ansvarsfull entreprenör

Det kan ibland vara svårt att hitta rätt hantverkare. Arbetet ska inte bara bli rätt utfört utan för din trygghet är det också viktigt att hantverkaren i övrigt agerar ansvarfullt och korrekt. För att bli medlem i Byggföretagen måste företaget uppfylla våra medlemskriterier och tillämpa vår uppförandekod. Det innebär att våra medlemsföretag inte bara ska utföra sina arbeten fackmässigt samt följa och tillämpa sina avtal korrekt. De ska också verka för sund konkurrens samt motverka svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

För dig som ska bygga nytt eller till

För dig som ska bygga nytt eller till rekommenderar vi ABS 18 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad. Bestämmelserna, som är resultat av ett samarbete med bl.a. Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund, är särskilt framtagna för att användas för avtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Till bestämmelserna hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta kontraktsskrivningen och beställning av ändringar och tilläggsarbeten.  

För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 17 användas.

ROT-klausul

Vissa tillbyggnadsarbeten kan ge rätt till ROT-avdrag. För dessa fall har Byggföretagen tagit fram en klausul som går bra att använda tillsammans med ABS 18. För ytterligare information om reglerna angående skattereduktion för hushållsarbeten hänvisas till Skatteverkets hemsida, Skatteverket.

För dig som ska renovera

För dig som ska renovera eller bygga om rekommenderar vi Hantverkarformuläret 17. Formuläret, som är resultat av ett samarbete med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund, är särskilt framtaget för att användas för avtal vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Använder du formuläret gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.

Till formuläret hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta vid beställning av ändringar och tilläggsarbeten samt ifyllnadshjälp med förklarande texter.   

Vid ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus rekommenderar vi att du istället använder entreprenadkontrakt ABS 18. 

Externa länkar

Hallå konsument
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Mittbygge
Portalen Mittbygge förklarar och ger dig hjälp genom lov-, anmälning och byggprocessen. För anslutna kommuner kan du, genom e-tjänsterna, även skicka in anmälan, ansöka om lov, bifoga handlingar och kommunicera i ditt ärende genom hela handläggningen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en myndighet som prövar många typer av konsumenttvister. Hit kan du i vissa fall vända dig om du är missnöjd med en hantverkares arbete eller tjänst. ARN:s beslut är enbart en rekommendation om hur tvisten bör lösas men Byggföretagens medlemsföretag ska följa rekommendationer från ARN.