Risker med handverktyg – Byggföretagen

Risker med handverktyg

Användning av handverktyg kan orsaka både olyckor och sjukdomar. Risken finns vid förlorad kontroll över handverktyg, i samband med vibrationer och arbeten som genererar damm.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom risker med handverktyg