Risker med handverktyg – Byggföretagen

Risker med handverktyg

Användning av handverktyg kan orsaka både olyckor och sjukdomar. Risken finns vid förlorad kontroll över handverktyg, i samband med vibrationer och arbeten som genererar damm.