Olycksfall och tillbudsrapportering – Byggföretagen

Olycksfall och tillbudsrapportering

När en olycka eller ett tillbud inträffar är det nödvändigt att arbetsledningen får kännedom om händelsen för dokumentation och utredning. Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom olycksfall och tillbudsrapportering