Risker med handverktyg – Byggföretagen

Risker med handverktyg

Användning av handverktyg kan orsaka både olyckor och sjukdomar. Den största risken är förlorad kontroll över handverktyg. Risk för skador finns också i samband med vibrationer och arbeten som genererar damm. Här finns mer information om hur skador kan förebyggas.