Olycksfall och tillbudsrapportering – Byggföretagen

Olycksfall och tillbudsrapportering

När en olycka eller ett tillbud inträffar är det nödvändigt att arbetsledningen får kännedom om händelsen för dokumentation och utredning. Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Här hittar du mer information och mallar.