Färdplan 2045

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-06

Bygg­företagens miljöexpert ger råd till företag i Australien

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg deltar den 7 september på ett event hos Svenska Handelskammaren i Australien

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-08-16

”Det är mer bråttom än vad någon har insett”

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson har läst IPCC:s klimatrapport. Här berättar hon mer om hur bygg- och anläggningsbranschen vill bidra till minskad klimatpåverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-07-01

Här finns vägledning om hållbar plastanvändning och sortering

Nu har Naturvårdsverket öppnat sin sida för vägledning om hållbar plastanvändning och sortering.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-01

Nu ska hanteringen av schaktmassor ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-15

Så missgynnas Sverige av EU:s förslag till energiklassning

EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet missgynnar Sverige.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-08

Naturvårdsverket svarar på frågor om de nya avfallsreglerna

Byggföretagen och Återvinningsindustrierna arrangerar webbinarium om de nya byggavfallsreglerna som infördes den 1 augusti 2020.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-02

Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden

Upphandlingsmyndigheten ser nu över kraven på avfallshantering vid ny- och ombyggnad. Det är dels […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-27

Bygg­företagens miljöexpert till Europaparlamentet

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg är inbjuden av Europaparlamentets kontor i Sverige för att diskutera EU:s nya kemikaliestrategi.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-30

Bygg­företagens energiexpert medverkar vid konferens för Agenda 2030-aktörer

Byggföretagens energiexpert Birgitta Govén är en av deltagarna när nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning. Vi ställde några frågor till Birgitta inför hennes medverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-20

Förklarande film om nyheterna i avfallslagstiftningen

Från 1 augusti ställs krav på källsortering av ett antal fraktioner på alla byggarbetsplatser. Från 1 november gäller sedan att information om farligt avfall ska rapporteras digitalt till Naturvårdsverkets nya avfallsdatabas. Vår miljöexpert Marianne Hedberg förklarar mer i nyframtagen film.