Hälsosam arbetsplats skapas med god planering | Byggföretagen

Hälsosam arbetsplats skapas med god planering

Byggföretagens nationella säkerhetsdag sker onsdagen den 28 april. I år ligger fokus på hur företag kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda. Under säkerhetsdagen uppmanar Byggföretagen sina medlemmar att stanna upp och tänka över hur riskerna för ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas på de egna arbetsplatserna. Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare berättar mer.

Publicerad:

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Säkerhetsdagen är ett årligt återkommande arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring vikten av god arbetsmiljö och säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen, säger Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Varför anordnar Byggföretagen en rikstäckande säkerhetsdag?

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Säkerhetsdagen är ett årligt återkommande arrangemang för att skapa uppmärksamhet kring vikten av god arbetsmiljö och säkerhet i bygg- och anläggningsbranschen.

Vad menas med ohälsosam arbetsbelastning?

– Det kan till exempel vara så att arbetsklimatet, högt arbetstempo och bristande planering kan orsaka upplevelser av arbetsrelaterad stress. Detta i kombination med livsstilsrelaterade faktorer så som otillräcklig vila, sömn, fysisk aktivitet utanför arbetet, kost med mera kan resultera i bristande återhämtning och därmed försämra förmågan att kunna hantera stress vilket i sin tur kan ge upphov till oönskade händelser i form av olyckor och tillbud. Det kan också leda till exempelvis förslitningsskador över axlar och rygg.

Hur kan detta förebyggas?

– För arbetsgivaren är det viktigt att planera arbetsmiljöer, förhållanden, system och arbetsrutiner så att det svarar mot människornas förutsättningar. I vårt dialogmaterial finns exempel på vad man bör tänka på för att skapa hälsosammare arbetsplatser som är både sunda och säkra.

För mer information om psykisk ohälsa i bygg- och anläggningsbranschen finns att läsa i rapporten Kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare.

Den 28 april är det FN:s Internationella Arbetsmiljödag. Den Internationella Arbetsmiljödagen är en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till denna dag. Följ allt som händer kring Säkerhetsdagen här.

I anslutning till Säkerhetsdagen hålls ett särskilt webbinarium om ohälsosam arbetsbelastning. Registreringen stänger den 20 april. Anmäl dig nu!

Dialogmaterial – Riskerna med ohälsosam arbetsbelastning