Friskfaktorer temat på årets säkerhetsdag | Byggföretagen

Friskfaktorer temat på årets säkerhetsdag

Torsdagen den 28 april äger Byggföretagens årliga Säkerhetsdag rum. I år är temat friskfaktorer - vad håller oss friska och hur arbetar man för friskfaktorer på våra arbetsplatser? Berndt Jonsson, Byggföretagens nationella arbetsmiljösamordnare, berättar mer.

Publicerad:

Varför är årets tema friskfaktorer?
-Vi vill ju alla ha god hälsa och må bra. När det gäller hur vi har det på jobbet så är det såklart viktigt att undanröja arbetsmiljörisker, men det är också viktigt att tänka till över vilka faktorer på jobbet som bidrar till att vi mår bra, säger Berndt Jonsson.

Vad är det som håller oss friska på en arbetsplats?
-Många faktorer spelar roll, men samtalsklimatet och hur vi bemöter varandra är kanske det allra viktigaste.

Hur kan man som ett byggföretag uppmärksamma säkerhetsdagen?
-Vårt dialogunderlag ger förutsättningar för att prata igenom och för att tänka till om vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre i verksamheten, säger Berndt Jonsson.

Hur kan ditt byggföretag uppmärksamma Säkerhetsdagen?

Byggföretagen uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen stanna upp och tänka över hur friskfaktorer kan förbättras på era arbetsplatser. Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre för att skapa friskare arbetsplatser?

Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att diskutera hur var och en kan bidra till en säkrare och friskare arbetsplats. Som underlag för diskussionen har Byggföretagen tagit fram ett dialogmaterial.

Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till FN:s Internationella Arbetsmiljödag som syftar till att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv.


Tidigare års teman på Säkerhetsdagen

  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Belastningsskador
  • Handverktyg
  • Säkerhetskultur
  • Risker kring fordon

Dialogmaterial från tidigare år