EU Taxonomin – Byggföretagen

EU Taxonomin

Byggföretagen har etablerat ett taxonominätverk för berörda inom bygg- och anläggningsbranschen. Taxonominätverket är ett forum för intressenter som entreprenörer, beställare, konsulter, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med taxonominätverket är att nätverkets arbete ska bana väg för en branschgemensam syn av taxonomin i de delar som rör vår bransch. Taxonominätverket har därför inlett ett omfattande arbete med att ta fram tolkningar av hållbarhetskriterierna kopplade till EU Taxonomins olika aktiviteter. Nedan återfinns tolkningarna. Flera tolkningar är under framtagande.