EU Taxonomin – Byggföretagen

EU Taxonomin

Byggföretagens taxonominätverk har låtit utarbeta en utvärdering av hur aktiviteterna i taxonomins mål 1 och 2 (klimatpåverkan och klimatanpassning) förhåller sig till svensk lagstiftning och standarder. Utredningen redovisas i form av en Excel-bok med genomgång, utvärdering och kommentarer som i första hand är tänkt att användas av företag som ska hållbarhetsrapportera. I projekt där frågor uppstår om hur olika aktiviteter förhåller sig till taxonomins krav kan listorna användas som grund för utvärdering. Utredningen har utförts av Tyréns AB.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Det finns inga frågor och svar inom EU Taxonomin