Beräkna ditt företags klimatutsläpp – Byggföretagen

Beräkna ditt företags klimatutsläpp

Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till klimatomställningen. Byggföretagens vägledning och verktyg hjälper dig med detta. Beräkningsverktyget är framtaget för bygg- och anläggningsföretag som vill beräkna sin årliga klimatpåverkan och riktar sig först och främst till små och medelstora företag inom sektorn. Om företaget har mer än 500 anställda eller ska sätta mål om nettonoll enligt Science Based Targets Initiatives (SBTi) ställs högre krav för vissa klimatberäkningar än vad detta verktyg erbjuder.