Säkerhet

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-18

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor arbetar. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att arbetsgivare förser arbetstagare med andningsskydd och visir på arbetsplatser med dålig ventilation.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-11

”Pulsklockan” som räddar liv från distans vinner priset Årets innovation 2020

- Det är en ära att lösningen utsetts till Årets innovation. Med engagemang, förslag och kritik av medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab som i testövningar utsatts för utmaningar i fält, Region Västerbottens traumateam och ambulanspersonal som givit feedback och Umeå Universitets sakkunskap har det här möjliggjorts, säger Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans till SBUF.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-07

Hälsosam arbetsplats skapas med god planering

Byggföretagens nationella säkerhetsdag sker onsdagen den 28 april. I år ligger fokus på hur företag kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda. Under säkerhetsdagen uppmanar Byggföretagen sina medlemmar att stanna upp och tänka över hur riskerna för ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas på de egna arbetsplatserna. Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-01

Ny kartläggning visar hög trivsel men bristande återhämtning bland yrkesarbetare

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just nu en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. När […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-22

”Säker arbetsmiljö är en fråga för hela företaget”

Ronny Jansson har gått den långa vägen, från betongarbetare via olika arbetsledande roller till vd för bygg- och fastighetskoncernen Credentia. Företaget har gjort en plan så att alla medarbetare ska hinna genomföra den obligatoriska utbildningen Safe Construction Training i god tid före 1 juli.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-12

Ny nollvision för dödsfall på grund av arbete

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete, inte heller på grund av sitt […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-09

Credentia i täten för Safe Construction Training

Den 1 juli blir den webbaserade säkerhetsutbildningen Safe Construction Training obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-20

Så arbetar Bygg­företagen för att skapa säkra arbetsplatser

Just nu uppmärksammar många arbetsmiljön på byggarbetsplatser. Säkerhet är ett av Byggföretagens fokusområde. Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare hos Byggföretagen, berättar vad Byggföretagen gör för att alla ska komma hem tryggt och säkert efter en dag på jobbet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-23

Arbetsmiljönätverk Västmanland

Västmanlands län hade sin första nätverksträff i onsdags förra veckan. Styrelsen har lämnat som […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-22

Webbinarie-serie; Ett hållbart arbetsliv

Under hösten kommer Byggföretagen i södra Norrland erbjuda ett flertal digitala event på temat "Ett hållbart arbetsliv" för medlemsföretagen. Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare i regionen, berättar mer.