Hållbarhet

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-30

Bygg­företagens energiexpert medverkar vid konferens för Agenda 2030-aktörer

Byggföretagens energiexpert Birgitta Govén är en av deltagarna när nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning. Vi ställde några frågor till Birgitta inför hennes medverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-20

Förklarande film om nyheterna i avfallslagstiftningen

Från 1 augusti ställs krav på källsortering av ett antal fraktioner på alla byggarbetsplatser. Från 1 november gäller sedan att information om farligt avfall ska rapporteras digitalt till Naturvårdsverkets nya avfallsdatabas. Vår miljöexpert Marianne Hedberg förklarar mer i nyframtagen film.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-18

Kostnadsreglering till följd av nya regler om bygg- och rivningsavfall

Den nya avfallsförordningen kan medföra ändringar i kontraktsarbetenas omfattning och sättet för deras utförande. Under vissa förutsättningar kan fördyringar påföras beställaren.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-19

Stoeckmann om Bygg­företagens utveckling, covid-19 och avtalsrörelsen

Det har aldrig varit viktigare att vara medlem i Byggföretagen än nu. Det menar Byggföretagens ordförande Carin Stoeckmann som särskilt syftar på utmaningarna kopplade till covid-19 och Agenda 2030, två områden som kräver bred samverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-07-08

Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggföretagen ser positivt på att Vinnova satsar drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av plattformen Centrum för cirkulärt byggande så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-30

Birgitta Govén talar på forum om hållbar stadsutveckling

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen, som den 4 februari talar på Stockholms stads forum om hållbar stadsutveckling och energieffektiva byggnader.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-12-28

Cirkulär ekonomi i fokus på Fastighetsmässan

Hallå där! Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som kommer att tala om betydelsen av cirkulär ekonomi, vid Fastighetsmässan i Kista den 6 mars och på 5th Annual Decommissioning & Demolition Forum i Barcelona den 7-8 mars.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-12-17

”EU:s gröna giv innehåller godbitar för branschen”

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, som koordinerar arbetet med att implementera Färdplan 2045 och bevakade klimattoppmötet COP25 i Madrid för bygg- och anläggningsbranschen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-11-11

Nu ska återanvändningen av rivningsavfall förbättras

Sveriges Byggindustrier genomför tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt för att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Nu skickas en enkät ut till hantverkare och byggentreprenörer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-10-23

Nu finns riktlinjerna för avfallshantering på engelska

Riktlinjerna är bygg- och fastighetssektorns gemensamma kunskapsunderlag om resurseffektiv hantering av material och produkter.