Corona

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-18

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor arbetar. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att arbetsgivare förser arbetstagare med andningsskydd och visir på arbetsplatser med dålig ventilation.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Ansökan för omställningsstöd är nu öppen

Ansökan för omställningsstödet till företag som drabbats av minskad omsättning på grund av pandemin […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-09

Här är skatteexpertens betyg på regeringens krisåtgärder

Hallå där! Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen, som under corona-året som gått arbetat mycket med krisstöden till medlemsföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-09

Förlängning av regelverket rörande korttidspermittering

Den 9 november 2020 informerade regeringen om att regelverket kring korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021. Nuvarande regelverk innebär att statligt stöd vid korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd – sex månader med en möjlighet till ytterligare stöd i tre månader.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-08

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Från och med den 8 februari finns möjlighet att söka ytterligare anstånd med betalning av avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anstånd kan nu beviljas även för oktober till december 2020.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-03

Förlängt omställningsstöd – Vad gäller? När kan det sökas?

Den 9 november aviserade regeringen att omställningsstödet skulle förlängas. Därefter har regeringen återkommit med besked om mer generösa stöd vid tre tillfällen. Här är en sammanställning kring vad som aviserats avseende de olika stödperioderna.

Pressrelease
Publicerad: 2021-01-28

Coronapandemins effekter oroar bygg­företagen mest

Coronapandemins effekter på affärerna är det som oroar Byggföretagens medlemsföretag mest. Hela 55% av alla medlemsföretag känner en oro inför framtiden som en följd av den ekonomiska osäkerhet som pandemin skapar. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-20

Arbetsgivare skyldig att anmäla om personal exponerats av covid-19 på jobbet

När det sker ett tillbud, allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-14

Förstärkt omställningsstöd för företag med färre än 50 anställda

Små företag som tappar en stor del av sin omsättning ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-05

”Öka träffsäkerheten i krisstöden till företagen”

Stöden till företag spelar en stor roll för mångas överlevnad under pandemin. Därför måste åtgärderna bli mindre krångliga och få bättre träffsäkerhet.